Gospodarka

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W tym dziale publikujemy roczne plany finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary w Gródkowie oraz plany finansowe przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

COM_CONTENT_READ_MOREPlany finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary w Gródkowie, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe